Tyvärr har jag inte möjlighet att ta emot nya klienter under våren 2023. Vid behov tipsar jag gärna om kollegor. Vänligen, Maria.

För dig som

 • Upplever ångest i eller inför olika situationer, grubblar och oroar dig mycket, har en låg tolerans för det osäkra och stora kontrollbehov

 • Tyngs av nedstämdhet, känner lite energi och hyser överdrivna skuld- och skamkänslor

 • Har en relation med många konflikter eller jämställdhetsrelaterade problem

 • Är i sorg efter en förlust

 • Upplever att du kommit till ett vägskäl i livet och har svårt att komma vidare


För att

 • Bli mindre styrd av rädslor och självkritik och istället röra dig mot det som är viktigt på riktigt i ditt liv

 • Våga mer, bryta passivitet och destruktivt ältande

 • Få tillgång till mer positiva känslor och kunna tackla de negativa på ett mer konstruktivt sätt

 • Uppleva mer genuina relationer

 • Vara en mer närvarande vän, kollega, förälder eller livspartner

 • Hämmas mindre av stereotypa könsroller och fördomar


Löv på kvist
Foto: Anders Larsson

Hur?

Psykoterapi på kognitivt beteendeterapeutisk grund hjälper dig att förstå hur beteenden formas och vidmakthålls samt hur du kan bryta destruktiva mönster. Tydliga mål sätts och du får lära dig hur tanke-känsla-kropp samspelar samt hur du kan förhålla dig till omgivningen på nya, mer konstruktiva sätt. Konkreta övningar i att tackla oro och ältande, exponeringsövningar vid ångest, rollspel, lindring av skam vid självmedkänsla och kommunikationsträning är exempel på vad en terapi kan innehålla. Och ibland att bara få prata en stund om det som tynger.

Sagt om Maria

Ellen, klient

”Att gå i terapi hos Maria har varit helt avgörande för mig. Jag fick lära mig identifiera känslor och behov, sätta gränser och förstå varför det var så svårt för mig med relationer. Idag vet jag bättre än att involvera mig i dysfunktionella relationer och jag lever ett ordnat liv i en trygg och kärleksfull relation med sambo och två små barn. Jag hade sannolikt fortfarande försökt förändra och kontrollera känslomässigt otillgängliga personer om det inte vore för Maria.”

Louise, klient

”Jag har fått en större självinsikt om vem jag är och varför jag är som jag är och hur jag kan jobba med mig själv för att nå en bättre självkänsla och ett accepterande av vem jag är. Jag har fått ovärderliga hjälpmedel som jag tar till i min vardag när oro och ångest smyger sig på. Jag är mer medveten nu att se mina varningssignaler i tid. Jag klarar inte alltid av att hejda stormen men mycket mer ofta klingar nu oron och ångesten av p g a de verktyg jag tar till.

Jag kan med varm hand rekommendera Maria. Terapin har gett mig bättre och mer livskvalitet i form av att jag är så mycket lättare till sinnet nu. En fantastisk känsla infinner sig när jag känner att det jag och Maria samtalat om ”sätter sig i kroppen”. När jag kan omvandla teori och omsätta i praktik. Oron och ångest äter inte upp mig. Fantastiskt befriande! Tack Maria!”

Lucas, klient

”Samtalen med Maria fördjupade min förståelse för mig själv, mina relationer och min omgivning. Vi pratade om högt och lågt. Flera år efter att vi avslutat vår samtalsserie hittar jag fortfarande nya sätt att använda verktygen Maria gav mig, i mina relationer och i livet i stort. Att investera i mig själv och samtala med Maria är det bästa jag har gjort för mitt välmående”