Maria har skrivit sedan barnsben och 2005 gick en dröm i uppfyllelse då hon gav ut sin första bok ”Fri från oro, ångest och fobier” (tillsammans med Håkan Wisung) på Forum och sedemera Månpocket. Den har idag sålt över 80 000 exemplar och fortsätter att sälja.

2008 skrev hon ”KBT-Akuten” som gavs ut på Viva (idag Bonnier Fakta) med fokus på de problem och utmaningar som många klienter berättade om: konflikträdsla, överdrivna kontrollbehov och perfektionism.

2012 kom ”Sorgboken” på Rabén & Sjögren för barn som mist en nära anhörig eller vän. Kontakten med unga läsare, familjer och drabbade samt personal som hjälper dem har bekräftat värdet av att hitta ett språk för de unga att prata om döden, förlust och känslor som kan uppstå i sorg samt hur man kan ta hand om sig när det gör som mest ont.

Hösten 2021 kom ”Han är så bra på att ta egentid – Jämställdhet i praktiken” ut på Natur och Kultur. Maria har ändå sen unga år varit intresserad av och engagerad i frågor som rör jämställdhet och genus. Boken väver samman Marias erfarenheter från terapirummet med personliga berättelser samt hänvisar till forskning. Vilka skillnader möter manliga respektive kvinnliga klienter utanför terapirummet och hur påverkas deras psykiska hälsa? Boken vill också ge konkreta råd och tips och visa vägen framåt för både kvinnor och män.

Marias ambition med sitt skrivande är att göra psykologi och kunskap om psykisk hälsa lättillgänglig och begriplig. Hon omvandlar teori till vardagsnära exempel och strävar efter att ge råd och verktyg som gör skillnad på riktigt för läsaren. Mer information om varje bok och hur du kan köpa dem finns nedan.

Att känna ångest eller oro är något alla människor gör ibland, men om man lider av det ofta och i många situationer kan det begränsa ens liv i större utsträckning än nödvändigt. Boken beskriver olika ångesttillstånd, förklarar hur de kan uppstå, vad som gör att de vidmakthålls och ibland förvärras samt vad man kan göra för att börja må bättre. Den har ett praktiskt och konkret tilltal med detaljerade steg-för-steg-instruktioner för den som vill tillämpa metoderna på egen hand.

Den fungerar också bra som handledning för anhöriga och närstående eller för den allmänt intresserade som vill ta reda på vad KBT är och hur det fungerar i praktiken. Boken tar upp: specifika fobier, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom (som innebär att man oroar sig för nästan allt), tvångssyndrom, trauma och posttraumatiskt stressyndrom.

Depression, som ofta är följeslagare till ångest, beskrivs också i ett av kapitlen. Boken vänder sig främst till vuxna men i slutet av varje kapitel finns ett kortare stycke om barn och det aktuella ångesttillståndet. Längst bak finns uppgifter om var man kan hitta mer information om KBT, KBT-terapeuter och litteraturlistan innehåller råd om vidare läsning. 

”Psykologerna Maria Farm Larsson och Håkan Wisung beskriver metoder för självhjälp som faktiskt fungerar”
Amelia

För många är vardagen fylld av stress och känslor av att inte räcka till. Sviktande tilltro till den egna förmågan och upplevelser av att relationer inte är så meningsfulla som de skulle kunna vara. Man lever kanske inte fullt ut, begränsar sig själv och mår dåligt som följd. 

Boken ger redskap till självhjälp utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt. Den innehåller flera fallbeskrivningar och erbjuder konkreta råd om hur du kan börja förändra till exempel ett alltför starkt kontrollbehov, höga prestationskrav, för stort ansvarstagande eller konflikträdsla.

Du kommer att bli bättre på att formulera lösningar och våga pröva nya strategier inom områden som du tidigare upplevt som svårföränderliga. Att bättre förstå och därmed kunna förändra din situation, bidrar till en förbättrad kommunikation med andra och mer givande relationer.

Varje år förlorar 3000 barn i Sverige en förälder. Kanske är du en av dem. Eller så har du förlorat någon annan som stod dig nära: en bror, syster eller en kompis. Att sörja och vara ledsen känns ofta väldigt ensamt. Som om ingen annan förstår dig och dina känslor. Jag har skrivit en bok som jag önskar kan vara en tröst och en hjälp för dig. Jag hoppas attt du kan hitta svar på frågor om sorg här men också få tips och råd om hur du bäst kan ta hand om dig. Saker du kan göra eller tänka på när det känns extra svårt. Det finns ett talesätt som lyder: Tiden läker alla sår. Jag är inte helt säker på det. Men tiden ger oss redskap och styrka att bära våra sår så att de inte bromsar oss eller får oss att må onödigt dåligt. Och du kommer att kunna skratta och vara glad igen, även om det kanske inte känns så just nu.

Det här är en bok för alla barn och ungdomar, från cirka 10 år och upp, som har förlorat någon. Boken tar upp sorgens faser, olika dödssätt och hur det påverkar de efterlevande, hur man hanterar svåra känslor i vardagen samt resonerar kring dödens och sorgens mer existentiella perspektiv.

Det är en utmärkt bok att ge till någon som har förlorat till exempel en förälder, men det är också en utmärkt bok för vuxna som finns i det sörjande barnets närhet.

Sorgboken går att beställa direkt från Maria, kontakta Maria genom knappen nedan.

”Maria Farm har skrivit en utomordentligt klok bok om sorg”
Borås Tidning

”För det drabbade barnet blir Maria Farms ord som en varm kram i natten”
Helsingborgs Dagblad

”En nödvändig bok för alla”
Folkbladet

Han är så bra på att ta egentid

Boken blottlägger de strukturer som leder till ojämställdhet i relationer, i familjen och på arbetet. Det handlar om vem som får styra över tiden eller störas, om känslomässigt arbete, tolkningsföreträde, ansvar i vardagen och om ohörda röster i arbetslivet. Liksom om lust, olust eller ingen lust alls, om kontroll, hot och våld.

”Farm lyckas på ett enkelt vis åskådliggöra de komplicerade samband hon ser mellan samhällsstrukturer och konsekvenserna det får för individen. Sömlöst rör hon sig från dessa teoretiska utläggningar till rent praktiska råd och tips … Att på ynka 157 sidor kunna presentera så här mycket kunskap och teori, parat med praktiska tillämpningar – dessutom paketerat med humor och lätthet – det kan inte kallas annat än briljant.”
Psykologtidningen

”Maria Farm förklarar och redogör åskådligt genom hänvisningar till anonymiserade samtal med klienter, men också genom läsningar av feministisk litteratur … Maria Farm skriver koncist och bra – och jag hoppas att boken får minst lika många manliga som kvinnliga läsare.”
Modern Psykologi

Böcker där Maria bidragit med sin expertis