Maria har skrivit sedan barnsben och 2005 gick en dröm i uppfyllelse då hon gav ut sin första bok ”Fri från oro, ångest och fobier” (tillsammans med Håkan Wisung) på Forum och sedemera Månpocket. Den har idag sålt över 80 000 exemplar och fortsätter att sälja.

2008 skrev hon ”KBT-Akuten” som gavs ut på Viva (idag Bonnier Fakta) med fokus på de problem och utmaningar som många klienter berättade om: konflikträdsla, överdrivna kontrollbehov och perfektionism.

2012 kom ”Sorgboken” på Rabén & Sjögren för barn som mist en nära anhörig eller vän. Kontakten med unga läsare, familjer och drabbade samt personal som hjälper dem har bekräftat värdet av att hitta ett språk för de unga att prata om döden, förlust och känslor som kan uppstå i sorg samt hur man kan ta hand om sig när det gör som mest ont.


Marias ambition med sitt skrivande är att göra psykologi och kunskap om psykisk hälsa lättillgänglig och begriplig. Hon omvandlar teori till vardagsnära exempel och strävar efter att ge råd och verktyg som gör skillnad på riktigt för läsaren.

Hösten 2021 kommer Marias nästa bok om en hjärtefråga sedan länge: jämställdhet och genus.

Mer information om varje bok och hur du kan köpa dem finns nedan  


Att känna ångest eller oro är något alla människor gör ibland, men om man lider av det ofta och i många situationer kan det begränsa ens liv i större utsträckning än nödvändigt. Boken beskriver olika ångesttillstånd, förklarar hur de kan uppstå, vad som gör att de vidmakthålls och ibland förvärras samt vad man kan göra för att börja må bättre. Den har ett praktiskt och konkret tilltal med detaljerade steg-för-steg-instruktioner för den som vill tillämpa metoderna på egen hand.

Den fungerar också bra som handledning för anhöriga och närstående eller för den allmänt intresserade som vill ta reda på vad KBT är och hur det fungerar i praktiken. Boken tar upp: specifika fobier, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom (som innebär att man oroar sig för nästan allt), tvångssyndrom, trauma och posttraumatiskt stressyndrom.

Depression, som ofta är följeslagare till ångest, beskrivs också i ett av kapitlen. Boken vänder sig främst till vuxna men i slutet av varje kapitel finns ett kortare stycke om barn och det aktuella ångesttillståndet. Längst bak finns uppgifter om var man kan hitta mer information om KBT, KBT-terapeuter och litteraturlistan innehåller råd om vidare läsning. 

För många är vardagen fylld av stress och känslor av att inte räcka till. Sviktande tilltro till den egna förmågan och upplevelser av att relationer inte är så meningsfulla som de skulle kunna vara. Man lever kanske inte fullt ut, begränsar sig själv och mår dåligt som följd. 

Boken ger redskap till självhjälp utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt. Den innehåller flera fallbeskrivningar och erbjuder konkreta råd om hur du kan börja förändra till exempel ett alltför starkt kontrollbehov, höga prestationskrav, för stort ansvarstagande eller konflikträdsla.

Du kommer att bli bättre på att formulera lösningar och våga pröva nya strategier inom områden som du tidigare upplevt som svårföränderliga. Att bättre förstå och därmed kunna förändra din situation, bidrar till en förbättrad kommunikation med andra och mer givande relationer.

Varje år förlorar 3000 barn i Sverige en förälder. Kanske är du en av dem. Eller så har du förlorat någon annan som stod dig nära: en bror, syster eller en kompis. Att sörja och vara ledsen känns ofta väldigt ensamt. Som om ingen annan förstår dig och dina känslor. Jag har skrivit en bok som jag önskar kan vara en tröst och en hjälp för dig. Jag hoppas attt du kan hitta svar på frågor om sorg här men också få tips och råd om hur du bäst kan ta hand om dig. Saker du kan göra eller tänka på när det känns extra svårt. Det finns ett talesätt som lyder: Tiden läker alla sår. Jag är inte helt säker på det. Men tiden ger oss redskap och styrka att bära våra sår så att de inte bromsar oss eller får oss att må onödigt dåligt. Och du kommer att kunna skratta och vara glad igen, även om det kanske inte känns så just nu.

Det här är en bok för alla barn och ungdomar, från cirka 10 år och upp, som har förlorat någon. Boken tar upp sorgens faser, olika dödssätt och hur det påverkar de efterlevande, hur man hanterar svåra känslor i vardagen samt resonerar kring dödens och sorgens mer existentiella perspektiv.

Det är en utmärkt bok att ge till någon som har förlorat till exempel en förälder, men det är också en utmärkt bok för vuxna som finns i det sörjande barnets närhet.

Sorgboken går att beställa direkt från Maria, kontakta Maria genom knappen nedan.


Han är så bra på att ta egentid

Boken blottlägger de strukturer som leder till ojämställdhet i relationer, i familjen och på arbetet. Det handlar om vem som får styra över tiden eller störas, om känslomässigt arbete, tolkningsföreträde, ansvar i vardagen och om ohörda röster i arbetslivet. Liksom om lust, olust eller ingen lust alls, om kontroll, hot och våld.

Ojämställdhet i relationen eller arbetslivet framställs alltför ofta som konsekvenser av individuella val, snarare än strukturer. Ofta blir det kvinnornas ansvar att sminka situationen utåt för att partnern ska framstå som mer jämställd och deras ansvar att skyla över det som inte fungerar. Men jämställdhet mellan könen handlar om att kvinnor och män ska ha samma ekonomiska, sociala och politiska rättigheter. Det är en befrielseideologi. För alla. Ändå är det för många en stor utmaning att realisera den i sina daglia liv. 
Med den här boken vill jag bidra till att vi blir mer varse det vardagligt ojämställda. Jag vill bidra till förståelsen för de destruktiva mönster som är kopplade till stereotypa könsroller. Jag vill synliggöra hur skillnader i möjligheter att påverka tar sig uttryck och hur vi kan förhålla oss till det.

Böcker där Maria bidragit med sin expertis