När Maria Farm var liten skrev hon jämt. Noveller, poesi, dagbok och allt annat som får plats i en skrivbordslåda. Formuleringarna hjälpte henne att leva lite större och få perspektiv på världen.

Som vuxen har hon kombinerat skrivandet med sin kunskap inom psykologi och omvandlat det till en rad boktitlar. Debuten Fri från ångest, oro och fobier (2005) har idag sålt över 80 000 exemplar och är otroligt omtyckt av läsarna för sitt lättlästa och tillgängliga tilltal och för Marias förmåga att tillsammans med sina läsare/klienter formulera problemen.

Maria lockar till läsning, och skapar en känsla av att man aldrig vill lägga ifrån sig boken, med hjälp av igenkänning, ett litterärt språk och många handfasta tips som är lätta att testa i vardagen.

”Kvinnor är sjukskrivna för stress i mycket högre utsträckning än män, tjänar fortfarande inte lika lön för lika arbete och gör mer av det så kallade känslomässiga arbetet i relationer. Samt upplever mycket mindre tillfredsställelse sexuellt än män.

Jag tröttnade på att tro att mindfulness-övningar räcker för mina klienter och skrev den här boken istället. Hur man på ett personligt plan kan förhålla sig till och hantera de strukturella orättvisor som fortfarande finns, även i Sverige.”
Maria Farm, författare

Boken Han är så bra att ta egentid blottlägger de strukturer som leder till ojämställdhet i relationer, i familjen och på arbetet. Det handlar om vem som får styra över tiden eller störas, om känslomässigt arbete, tolkningsföreträde, ansvar i vardagen och om ohörda röster i arbetslivet. Liksom om lust, olust eller ingen lust alls, om kontroll, hot och våld.

”Farm lyckas på ett enkelt vis åskådliggöra de komplicerade samband hon ser mellan samhällsstrukturer och konsekvenserna det får för individen. Sömlöst rör hon sig från dessa teoretiska utläggningar till rent praktiska råd och tips … Att på ynka 157 sidor kunna presentera så här mycket kunskap och teori, parat med praktiska tillämpningar – dessutom paketerat med humor och lätthet – det kan inte kallas annat än briljant.”
Psykologtidningen

”Maria Farm förklarar och redogör åskådligt genom hänvisningar till anonymiserade samtal med klienter, men också genom läsningar av feministisk litteratur … Maria Farm skriver koncist och bra – och jag hoppas att boken får minst lika många manliga som kvinnliga läsare.”
Modern Psykologi

”Att skriva för barn och unga om det allra svåraste, döden, och när den kommit och tagit en förälder, ett syskon eller en vän ifrån en, var ett både lätt och svårt beslut. Boken behövdes. Men skulle jag orka skriva den?

Hur sörjer vi och varför? Hur kan man ta hand om sig när det känns som tyngst? Hur lever man vidare utan mamma?

Boken har tröstat många unga men också hjälpt de som är närstående eller arbetar med barn och unga. Anna Harvards fina illustrationer lyfter och förtydligar texten.”
Maria Farm, författare

Varje år förlorar 3000 barn i Sverige en förälder. Att sörja och vara ledsen känns ofta väldigt ensamt. Som om ingen annan förstår dig och dina känslor. Sorgboken fungerar som en tröst och hjälp för dig som letar svar på frågor om sorg, men som också vill ha råd hur du bäst kan ta hand om dig.

Det här är en bok för alla barn och ungdomar, från cirka 10 år och upp, som har förlorat någon. Sorgboken tar upp sorgens faser, olika dödssätt och hur det påverkar de efterlevande, hur man hanterar svåra känslor i vardagen samt resonerar kring dödens och sorgens mer existentiella perspektiv.

”Maria Farm har skrivit en utomordentligt klok bok om sorg”
Borås Tidning

”För det drabbade barnet blir Maria Farms ord som en varm kram i natten”
Helsingborgs Dagblad

”En nödvändig bok för alla”
Folkbladet

”Jag minns att det kändes magiskt att vara med mina klienter när ångesten bröts och oron och obehaget släppte. Tvånget blev mindre, paniken gick över och spindlarna gjorde inte längre att de skrek och sprang. KBT var trollspöet jag använde och det var en fantastisk känsla att få hjälpa dem att använda det själva. Fri från oro, ångest och fobier var en förlängning av den känslan. Att i bokform kunna ge många fler människor med ångestproblem just den hjälpen.”
Maria Farm, författare

Alla människor känner ångest eller oro ibland, men om man lider av det ofta kan det begränsa ens liv. Boken beskriver olika ångesttillstånd, förklarar hur de kan uppstå och vad man kan göra för att börja må bättre.

Den fungerar bra som handledning för anhöriga och närstående eller för den allmänt intresserade som vill ta reda på vad KBT är och hur det fungerar i praktiken.

”Psykologerna Maria Farm Larsson och Håkan Wisung beskriver metoder för självhjälp som faktiskt fungerar”
Amelia

KBT-akuten – Bonnier Fakta

”Många klienter som söker psykoterapi beskriver sina utmaningar i termer av hur deras relationer påverkas negativt. De hämmas av oro som tar sig uttryck i konflikträdsla, svårigheter att vara genuin och en rädsla att säga vad man innerst vill. Man är stressad för att man har perfektionistiska krav på vad man presterar och inser att man behöver lätta på kontrollbehovet. Men hur? ”KBT-Akuten” är ett svar på dessa frågor.”
Maria Farm, författare

En vardag som är fylld av stress och känslor av att inte räcka till. Känns det igen? Du kanske känner att relationen inte är så meningsfull och tänker att du inte lever fullt ut. Men så behöver det inte vara.

KBT-akuten ger dig redskap till självhjälp utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt. Du får konkreta råd om hur du kan förändra ett alltför starkt kontrollbehov, höga prestationskrav, för stort ansvarstagande eller konflikträdsla.

Du kommer att bli bättre på att formulera lösningar och våga pröva nya strategier inom områden som du tidigare upplevt som svårföränderliga. Att bättre förstå din situation, bidrar till en förbättrad kommunikation med andra och ger mer givande relationer.