Tyvärr har jag inte möjlighet att ta emot nya klienter under våren 2023. Vid behov tipsar jag gärna om kollegor. Vänligen, Maria.

Om Maria Farm

Maria Farm har arbetat som psykolog sedan 2003 med samtalsbehandling och har lång erfarenhet av att arbeta med ångest, oro, fobier, tvång, depressioner, stress, sorg och livskriser. Maria är legitimerad psykolog och psykoterapeut (KBT), utbildad vid Stockholms universitet och har bedrivit egen verksamhet för vuxna, tonåringar och par sedan 2010 centralt på Kungsholmen i Stockholm.

Som klient på en privat mottagning är du och dina behov i fokus. Några enstaka lösningsfokuserade samtal eller en längre kontakt, kanske över flera år. Maria är särskilt intresserad av hur vi kan fostra medkänsla med oss själva och andra, få till positiva beteendeförändringar i våra liv som varar samt inspirera både män och kvinnor att leva mer jämlika och jämställda liv.

Maria har arbetat inom den vuxna öppenpsykiatrin samt med personal- och krisstöd till anställda i kundorganisationer. Hon har också erfarenhet av personbedömning och lämplighetsprövning av blivande piloter som konsult för SIAP.

Maria Farm har en bred kompetens från det allmänpsykologiska till det psykiatriska och drivs av att på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt förmedla psykologisk kunskap till allmänheten. Maria är ofta anlitad i media som expert, som du kan läsa mer om här.

Maria föreläser i ämnen som rör psykologi och psykisk hälsa, sorg, mentorskap, motivation, samtalstekniker och förhållningssätt i människovårdande yrken etc. För mer information, klicka på knappen nedan.

Maria är även författare till uppskattade populärpsykologiska böcker för både barn och vuxna, vilka du finner här nedanför.

Boken beskriver olika ångesttillstånd, förklarar hur de kan uppstå, vad som gör att de vidmakthålls och ibland förvärras samt vad man kan göra för att börja må bättre. Den har ett praktiskt och konkret tilltal med detaljerade steg-för-steg-instruktioner för den som vill tillämpa metoderna på egen hand. 

Boken ger redskap till självhjälp utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt. Den innehåller flera fallbeskrivningar och erbjuder konkreta råd om hur du kan börja förändra till exempel ett allför starkt kontrollbehov, höga prestationskrav, för stort ansvarstagande eller konflikträdsla.

Det här är en bok för alla barn och ungdomar, från cirka 10 år och upp, som har förlorat någon. Boken tar upp sorgens faser, olika dödssätt och hur det påverkar de efterlevande, hur man hanterar svåra känslor i vardagen samt resonerar kring dödens och sorgens mer existentiella perspektiv.

Han är så bra på att ta egentid

Boken blottlägger de strukturer som leder till ojämställdhet i relationer, i familjen och på arbetet. Det handlar om vem som får styra över tiden eller störas, om känslomässigt arbete, tolkningsföreträde, ansvar i vardagen och om ohörda röster i arbetslivet. Liksom om lust, olust eller ingen lust alls, om kontroll, hot och våld.

Ellen, klient

”Att gå i terapi hos Maria har varit helt avgörande för mig. Jag fick lära mig identifiera känslor och behov, sätta gränser och förstå varför det var så svårt för mig med relationer.

Jag hade sannolikt fortfarande försökt förändra och kontrollera känslomässigt otillgängliga personer om det inte vore för Maria.”

Lucas, klient

”Att investera i mig själv och samtala med Maria är det bästa jag har gjort för mitt välmående.

Flera år efter att vi avslutade vår samtalsserie hittar jag fortfarande nya sätt att använda verktygen Maria gav mig, i mina relationer och livet i stort.”

Louise, klient

Terapin hos Maria har hjälpt mig mycket. Jag har fått en större självinsikt om vem jag är och varför jag är som jag är och hur jag kan jobba med mig själv för att nå en bättre självkänsla och ett ”accepterande” om vem jag är.

Maria Farm är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och Beteendeterapeutiska föreningen. Legitimation från Socialstyrelsen ålägger utövare att arbeta i linje med vetenskap och prövad erfarenhet, beakta yrkesetiska riktlinjer samt föra journal. Tystnadsplikten är självklar. Utbildningar står under statlig insyn vilket för dig som klient är en kvalitetssäkring.