Tyvärr har jag inte möjlighet att ta emot nya klienter under våren 2023. Vid behov tipsar jag gärna om kollegor. Vänligen, Maria.

Ni grälar allt oftare och bråken blir elakare, samlivet är på sparlåga eller icke-existerande, ni ser olika på hur ni ska uppfostra barnen, det känns som ni bor med en kompis och driver Familjen AB istället för med en romantisk partner… Skälen kan vara många till att er relation inte är vad ni vill att den ska vara. Då kan parterapi vara lösningen.

Snäckor strand
Foto: Maria Farm

Beteendeterapi för par vilar på en så kallad integrativ grund. Man jobbar med både ett accepterande samt förändrande förhållningssätt. Då konflikter och problem uppstår i parrelationer lägger vi ofta felet hos den andre: ”Om bara hen kunde förändra sig så …”
Terapin vill hjälpa till just nödvändiga förändringar hos båda men också träna acceptans för olikheter och öka förmågan att lägga fokus på det som är konstruktivt och fungerar. Öppet destruktiva, ojämlika eller våldsamma beteenden kan aldrig accepteras eller förutsättas vara okej eller norm. Snarare behöver man ha ett fokus på hur eventuella skillnader i makt och möjligheter att påverka inom och utanför relationen (ekonomi, vems tid som prioriteras, vem som har huvudansvaret för barnen etcetera) spelar in i hur problemen inom parrelationen gestaltar sig.

Metoden börjar med en gemensam kartläggning av nuet men också hur det varit tidigare, vad paret upplever är problematiskt och hur de skulle vilja ha det. Efter det kan man vid behov ha två separata samtal där man kan ta upp sånt som känns svårt att prata om under gemensamma sessioner. Det kan röra psykisk ohälsa i den egna familjen, egna rädslor eller erfarenheter av missbruk eller våld.


Snäckor strand
Foto: Maria Farm