Informativa föreläsningar om psykisk hälsa, vad som får oss människor att uppleva mening och välmående och hur vi bäst stresshanterar. Seminarier om hur ni skapar förutsättningar för det goda samtalet på arbetet och främjar motivation. Handledning för personal som i sitt arbete möter människor i kris, förändring och/eller med ångest, oro och nedstämdhet.

Maria Farm pratar i föreläsningsform eller i mindre grupper om ovanstående teman men också om sorg, jämställdhet och genus, relationer, mentorskap, balans mellan karriär och privatliv och utmaningar kvinnor möter i arbetslivet. Tidigare uppdragsgivare återfinns bland annat i näringslivet, vid högskolor, kulturinstitutioner och inom Svenska kyrkan.

Fotografering av Maria
Maria föreläser
Maria i diskussionsforum
Maria föreläser för stor publik

Kontakta Maria för vidare samtal om vad som passar just ert företag eller organisation.

Sagt om Maria

Angelica Strand – Head of Talent Acquisition

CGI (tidigare Acando)

”Maria Farm anlitades vid två tillfällen, 2018 samt 2019, då vi på Acando hade nätverksträff för det kvinnliga nätverket #GetToKnowHer. Maria satt med i den panel vi bjudit in för diskussion kring viktiga ämnen som exempelvis att vara kvinna och ledare i en mansdominerad bransch. Maria gav sin expertis utifrån sin roll som psykolog tillsammans med andra kvinnor med olika bakgrund samt erfarenhet och vi hade på så sätt en intressant sammansatt panel. Vi var mycket nöjda med Marias insats och hon bidrog till att skapa samtal och reflektion både hos panel som hos deltagarna, så som vi önskade.”

Andrea Ahlenius – VD och grundare

Jobbentrén

”Maria har gett hela teamet utmärkt löpande handledning och stöd. Hon har även utbildat oss och gett oss verktyg till självhjälp inom bland annat stresshantering. Det har lett till att vi utvecklats som team, i våra roller och som ledare. Maria har ett varmt, inkännande och personligt sätt. Vi kan varmt rekommendera att anlita henne.”

Natalie Hansdotter – Samordnare 

Vittnesstödsverksamheterna vid Södertörns, Stockholms och Solnas tingsrätter

”Vi från Vittnesstödsverksamheten anlitade Maria Farm för att vi ville få en djupare förståelse för psykisk ohälsa och hur man kan bemöta människor med olika typer av diagnoser. Vi fick även med oss hur vi ska hantera vårt ganska snäva och avgränsande uppdrag. Vi fick lära oss hur vi fortsättningsvis ska stötta de vi möter som är involverade i en rättsprocess men även en hel del om oss själva. Föreläsningen uppskattades väldigt mycket av alla deltagare och informationen förmedlades på ett sätt som var lätt för oss lekmän att förstå och ta in, så tack Maria för en riktigt bra föreläsning!”

Logga för CGI
Logga för jobbentrén
Logga för Stockholms tingsrätt