Psykologer har en lång och gedigen utbildning. Utvecklingspsykologi, gruppsykologi, organisationspsykologi, sociologi, neuropsykologi och individual-psykoterapeutiskt arbete är några exempel på en psykologs kompetenser. Denna bredd borgar för kvalitet i bedömning, behandling och bemötande.


Som psykolog har jag en legitimation från Socialstyrelsen, vilket är en kvalitetssäkring och ett ansvar. Legitimerade yrkesutövare har gått en utbildning som står under statlig insyn och du kan som klient anmäla en legitimerad yrkesperson om du känner dig felbehandlad.


Jag är som psykolog och egenföretagare med i Psykologförbundet och Psykologföretagarna, vilket bland annat innebär att jag har nödvändiga ansvarsförsäkringar samt arbetar efter förbundets etiska riktlinjer.