KBT-akuten (Viva förlag)
Terapi i bokform för vardagliga problem

"Skit i alla självhjälpsböcker skrivna av okvalificerade gurus och satsa istället på en riktigt bra bok om KBT! Värd minst lika mycket uppmärksamhet som Mia Törnblom!"


- Magnus Utvik, författare och recensent i M Magasin (11/08)

För många är vardagen fylld av stress och känslor av att inte räcka till. Sviktande tilltro till den egna förmågan och upplevelser av att relationer inte är så meningsfulla som de skulle kunna vara. Man lever kanske inte fullt ut, begränsar sig själv och mår dåligt som följd.


Boken ger redskap till självhjälp utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt. Den innehåller flera fallbeskrivningar och erbjuder konkreta råd om hur du kan börja förändra till exempel ett alltför starkt kontrollbehov, höga prestationskrav, för stort ansvarstagande eller konflikträdsla.

Du kommer att bli bättre på att formulera lösningar och våga pröva nya strategier inom områden som du tidigare upplevt som svårföränderliga. Att bättre förstå och därmed kunna förändra din situation, bidrar till en förbättrad kommunikation med andra och mer givande relationer.