Jag föreläser och utbildar i allmänpsykologiska frågor. Stresshantering, oro/ångestproblematik och sorg är exempel på några ämnen.


Teman kan också vara samtalsmetodik och/eller handledning för yrkesgrupper som i sitt arbete möter människor i samtal för att förbättra motivation och hjälpa till i ett förändringsarbete och/eller rehabiliteringsuppdrag.


Bland tidigare kunder finns bl a Acando, Vänersborgs kommun, Ersta Hospice, Visita, Falck Healthcare, Medieinstitutet, Teknologisk Institut, Sverigehälsan, Stockholms Universitet/Mentorskapsprogram och Brottsofferjouren.Föreläsning / Workshop

Jag håller föreläsningar om mina böcker och teman från dem, som till exempel ångest, oro, stress och sorg. Hur uttrycker sig dessa känslor och tillstånd, när är vi i riskzonen för psykisk ohälsa och hur kan vi ta hand om oss för att må bättre?

Uppdragsgivare och kunder är företrädesvis skolor, bibliotek, studieförbund och Svenska kyrkan.