Jag föreläser och utbildar i allmänpsykologiska frågor. Stresshantering, oro/ångestproblematik och sorg är exempel på några ämnen.


Teman kan också vara samtalsmetodik och/eller handledning för yrkesgrupper som i sitt arbete möter människor i samtal för att förbättra motivation och hjälpa till i ett förändringsarbete och/eller rehabiliteringsuppdrag.


Bland tidigare kunder finns bl a Ersta Hospice, Visita, Falck Healthcare, Medieinstitutet, Teknologisk Institut, Sverigehälsan, Stockholms Universitet och Brottsofferjouren.