Fri från oro, ångest och fobier(Forum & Månpocket)
Såld i över 60 000 ex!


- ”…en mycket konstruktiv självhjälpsbok”
(Leva!)

- ”…metoder för självhjälp som faktiskt fungerar”
(Amelia)

- ”…en bra självhjälpsbok för dem som vill träna sig till ett nytt beteende”
(ICA-Kuriren)

Att känna ångest eller oro är något alla människor gör ibland, men om man lider av det ofta och i många situationer kan det begränsa ens liv i större utsträckning än nödvändigt. Boken beskriver olika ångesttillstånd, förklarar hur de kan uppstå, vad som gör att de vidmakthålls och ibland förvärras samt vad man kan göra för att börja må bättre. Den har ett praktiskt och konkret tilltal med detaljerade steg-för-steg-instruktioner för den som vill tillämpa metoderna på egen hand.


Den fungerar också bra som handledning för anhöriga och närstående eller för den allmänt intresserade som vill ta reda på vad KBT är och hur det fungerar i praktiken. Boken tar upp: specifika fobier, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom (som innebär att man oroar sig för nästan allt), tvångssyndrom, trauma och posttraumatiskt stressyndrom.

Depression, som ofta är följeslagare till ångest, beskrivs också i ett av kapitlen. Boken vänder sig främst till vuxna men i slutet av varje kapitel finns ett kortare stycke om barn och det aktuella ångesttillståndet. Längst bak finns uppgifter om var man kan hitta mer information om KBT och KBT-terapeuter och litteraturlistan innehåller råd om vidare läsning.