Jag håller föreläsningar om mina böcker och teman från dem, som till exempel ångest, oro, stress och sorg. Hur uttrycker sig dessa känslor och tillstånd, när är vi i riskzonen för psykisk ohälsa och hur kan vi ta hand om oss för att må bättre?


Uppdragsgivare och kunder är företrädesvis skolor, bibliotek, studieförbund och Svenska kyrkan.