Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapiform med gott forskningsstöd vid bland annat ångestproblem, depression, oro och stress.


En KBT-behandling kan vara några sessioner, vanligtvis vid specifika fobier, eller en längre kontakt vid mer komplexa problem som till exempel svårare depressioner eller personlighetsrelaterad problematik med låg självkänsla.


Som klient får du noga formulera dina problem och dina mål samt aktivt engagera dig i dina skräddarsydda hemuppgifter mellan sessionerna. Centralt är att du som klient förstår vad som vidmakthåller dina problem och hur du kan förändra din situation. Redskap i denna process är bland annat beteendeanalyser, granskning av överdrivet negativa tankar och känslor samt träning i medvetet närvarande i nuet.


Jag tar också emot par i samtal för till exempel relations- och kommunikationsproblem.